Цели на този курс

Курсът за начинаещи по Загребския метод цели придобиване на начални умения за разбиране и общуване. В края на курса ще знаете около 500 морфеми (елементи, от които можете да образувате неограничен брой думи) и основните правила от граматиката. Това е достатъчно, за да разговаряте, пишете писма и четете лесни текстове.

Последователност на заданията във всеки урок

Всеки урок се изучава за около 2 учебни часа в следния ред:

 1. Прочетете и научете новите думи;
 2. Прочетете и научете граматическите обяснения;
 3. Прочетете няколко пъти текста. Прослушайте го, ако имате касетата към учебника. Преведете го устно или писмено. Обръщайте внимание на особени думи или езикови конструкции;
 4. Направете устно или писмено упражненията. Обърнете внимание на следното: A - Това са най-трудните упражнения. B - Броят на чертичките подсказва колко букви трябва да допълните. C - първо анализирайте състава на думата (т.е. открийте кои са елементите й), после помислете какво означават тези елементи заедно, накрая потърсете български еквивалент, който не винаги е буквален превод на елементите на думата на Есперанто.
 5. След всеки два урока прочетете (ако имате касетата - прослушайте) по една песен.

Препоръки

Опитайте се да учите редовно. Ако отделяте всеки ден по половин час, ще имате по-голяма полза, отколкото ако учите един ден в седмицата по няколко часа.

В първите уроци има повече граматически обяснения, за да се навлезе по-бързо в езика. В следващите уроци има малко нови граматически обяснения - обърнете внимание на затвърждаване на вече наученото.

Ако желаете, можете да изучавате Есперанто по този метод с помощта на преподавател:

 • по електронна поща (безплатно);
 • в кореспондентски курс (срещу минимална такса за пощенски разходи);
 • в интензивен присъствен курс (6 пъти по 4 часа, в работни или почивни дни) - допълнителна информация можете да получите от <ekurs-zm@interpres.org>.

Накъде след началния курс?

Актуална информация за:

 • изпити,
 • курсове за напреднали,
 • художествена и специализирана литература,
 • периодика,
 • есперантски групи,
 • интересни срещи и пътувания,
 • страници в Интернет на и за Есперанто,
 • електронни форуми
 • и много други

можете да поискате от <ekurs-zm@interpres.org>.

Есперантската азбука (Alfabeto)