НОВИ ДУМИ (NOVAJ VORTOJ)

aliaдруг
aferoработа, дело
antaŭпред
или
centсто
denoveпак, отново
dinaroдинар
finoкрай
fineнакрая
fortaсилен
ĝojaрадостен
kantiпея
kelneroкелнер
kieкъде
kielкак
kompreniразбирам
kukoпаста, сладкиш
longeдълго
lokoмясто
manĝiям
multeмного (за количество)
nuе, хайде
okaziслучва се, става
perс, чрез
postслед
portiнося
rapidaбърз
riĉaбогат
sciiзнам
senбез
serĉiтърся
stratoулица
sufiĉaдостатъчен
sukoсок
tagoден
traпрез
unuедин
vizaĝoлице
voĉoглас

GRAMATIKO

Наречието (adverbo) в Есперанто има окончание -e: bele=хубаво; skribe=писмено; forte=силно; poste=после; kune=заедно; samtempe=същевременно; ofte=често; antaŭe=преди, отпред; multe=много; bonkore=добросърдечно; ekzemple=например; bedaŭrinde=за съжаление и др.

kun = (заедно) с: Mi venis kun mia amiko=Аз дойдох с моя приятел.

per = чрез, с: Mi venis per aŭto=Аз дойдох с кола.

post = след, зад (за време и място): Post unu tago li venos=След един ден той ще дойде; Vi kantos post li=Вие ще пеете след него; La manĝejo estas post la domo=Столовата е зад къщата.

Повелителното наклонение (imperativo) се образува с окончание -u: Venu kun mi!=Ела (елате) с мен! В Есперанто повелително наклонение се използва не само във второ лице, но и в първо и трето лице, в единствено и множествено число: Li venu!=Нека той дойде!; Petro iru!=Петър да иде!; Ni ne parolu!=Да не говорим! Във второ лице личното местоимение (vi - за единствено и множествено число) обикновено се пропуска, но във първо и трето лице задължително се показва кой е извършителят на действието, като се използва съществително име или лично местоимение (mi, li, ŝi, ĝi, ni, ili).

-ul- = наставка за обозначаване на лице с определено качество: bonulo=добряк; belulino=хубавица

-ej- = наставка за обозначаване на място: laborejo=работно място; manĝejo=столова; ejo=място

-ebl- = наставка, обозначаваща възможност: manĝebla=ядивен; videbla=видим; kompreneble=разбира се, ebla=възможен; eble=възможно, може би.

Неопределителен член в Есперанто няма. Понякога се употребява iu в смисъл на "един", например: Iun tagon li diris...=Един ден той каза...

EN KAFEJO

Ana kaj Marko longe parolis antaŭ la lernejo. Poste ili ĝoje iris tra la strato. Estis varma tago. Ili vidis kafejon kaj en ĝi kukojn.

- Ni eniru kaj manĝu - diris Marko.

- Ĉu vi havas sufiĉan monon?

- Kompreneble, mi havas cent dinarojn.

- Ho, vi estas riĉa!

La kelnero alportis multajn kukojn. Ili manĝis kaj post la manĝo la kelnero denove venis.

Marko serĉis en unu loko, serĉis en alia... Lia vizaĝo estis malĝoja. Fine li diris per malforta voĉo:

- Mi ne havas monon.

Kio okazis poste, ĉu vi scias?

EKZERCOJ

A. TRADUKU KAJ RESPONDU! (ПРЕВЕДЕТЕ И ОТГОВОРЕТЕ)

 1. Келнерите в големите хотели разбират ли много езици?
 2. Знаеш ли дали Ана харесва новата песен за един бедняк и една хубавица?
 3. Къде видя стареца и младежа, които носеха една маса; аз ги търся три дни.
 4. Как се случи, че ти отново дойде при нас без братята и сестрите си?
 5. Можеш ли да учиш Есперанто достатъчно бързо с новия учебник, или е трудно?

B. KOMPLETIGU LA FRAZOJN! (ДОПЪЛНЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯТА)

 1. Mia amiko skribas mult_.
 2. Bela kelnerino estas bel____o.
 3. Ni havas multaj_ bel___ afer___.
 4. Ni lernas en lern__o long_.
 5. Miaj __patroj manĝas en manĝ___.
 6. La kuko estas manĝ___a.

C. TRADUKU! (ПРЕВЕДЕТЕ)

malamiko; malantaŭ; maljunulino; antaŭĉambro; antaŭvidi; malrapida; trarigardi; gejunuloj; alporti; belulo; junulo; trinkejo; malmulte; finfine; malriĉulo; tagmanĝo; tralegi; trinkebla; laborejo; travidebla

Отговори