C.

  • prezent/aĵ/o - представяне, презентация
  • aĉ/ul/o - лош човек
  • klar/ig/i - обяснявам
  • pret/ig/i - приготвям
  • mal/saĝ/aĵ/o - глупост
  • ĉiu/moment/e - ежемоментно
  • renkont/iĝ/o - среща
  • re/pac/iĝ/o - помиряване